מגש קיש ברוקולי

מגש קיש ברוקולי:

מגש קיש ברוקולי: 20 קוביות 100 ש"ח.

מגש קיש ברוקולי: 20 קוביות 100 ש"ח.